YuIP.org Користете YuIP сајт да се најде вашата IP, да се провери отворени порти, исто така се тестираат на латентност на повеќе сервери во светот и се даде на онлајн пинг командата.

Сакате да пристапите на овој сајт на кој јазик?

YuIP.org