YuIP.org Use o sitio YuIP para descubrir o seu IP, para comprobar portas abertas, proba tamén a latencia a varios servidores do mundo e deixa o mando Ping en liña.

Proba unha porta TCP está aberta ou pechada.

Escriba o IP ou Host

Escriba o número de porto

probar
  • Use esta páxina para efectuar probas nas portas que desexa. Por exemplo pode ser útil para consultar unha determinada porta realmente está pechada ou aberta en Internet despois de ter feito unha configuración no NAT do seu router ou despois de ter feito unha configuración no firewall do seu ordenador.
  • Dependendo de cal porta aberta ou cal aplicación utiliza a porta, ter unha porta aberta pode ser algo moi perigoso para a súa rede ou a súa máquina. Podo recomendar aos usuarios comúns que manteña todas as portas pechadas. Abre un porto unicamente se total confianza na aplicación que vai facer uso dela.

Lista de portos TCP máis comúns que pode probar

porta protocolo descrición
20-21FTPFTP é un xeito moi rápido e versátil de transferir ficheiros, sendo unha das máis usadas na internet. Sobre todo, o creador quere hospedar arquivos no seu sitio en Internet.
22SSHCo SSH pode acceder virtualmente un servidor como se está nun terminal de comandos, tipo DOS. Isto é moi utilizado en servidores Linux.
23TelnetTelnet é como se fose o mesmo que SSH, porén máis popular en Windows e menos seguro que o SSH.
80HTTPO porto 80 é a porta estándar utilizada por servidores web en hospedaxe de sitios web. Onde as páxinas web é proporcionada sen cifrado.
139,445SMBEste protocolo é usado polo Windows para compartir en rede e impresoras compartidas. É moi importante que esa porta estea pechada en internet para a seguridade do seu dispositivo.
443HTTPSO porto 443 é a porta estándar utilizada por servidores web seguros.Onde as páxinas web é proporcionada de xeito cifrada.
3389RDPRemote Desktop Protocol (RDP) utilízase para conectar remotamente ordenadores executando Windows. Isto é estándar para acceder servidores Windows Server.
5800,5900VNCO VNC se pode empregar para conectarse a unha máquina sexa ela Windows, Mac, Linux. Isto pódese facer tanto na rede interna como en Internet.

YuIP.org