YuIP.org استفاده از سایت YuIP به کشف IP خود را، برای بررسی پورت های باز، همچنین تاخیر به سرورهای متعدد در جهان تست و دستور Ping را آنلاین.

اجرای دستور Ping را آنلاین.

برای تابع پینگ لازم اجازه ICMP به فایروال است.

IP و یا میزبان را وارد کنید

PING

  • دستور Ping و یا (بسته اینترنت هامور شبکه) یک دستور به اتصال به آزمون بین دستگاههای موجود در شبکه است. در واقع، سیستم فرمان ارسال و منتظر پاسخ صورت دریافت دستور موفق بود.
  • در تست ما دستور Ping را اجرا می 5 بار، و بسته داده ارسال 32 بایت است.
  • به زودی پس از زمان نام شما ممکن است آن زمان که برای ارسال و دریافت پاسخ دستور Ping را لازم بود اطلاع می دهد. این بار در میلی ثانیه است.
  • دستورات PING اعدام در این صفحه ارسال به سرور AWS در ویرجینیا در ایالات متحده است.

YuIP.org